74184492_1777300419071555_1445089704344027136_n

Respektující Zvídálkov

Respektující přístup vychází z toho, že každý člověk ať je malý či velký je individuální osoba s rozumem neustále se vyvíjejícím. Dítě je bráno jako partner. Každý má právo na názor, diskuzi a odmítnutí. V roli dospělého je zapotřebí být tím nejlepším příkladem a partnerem. Jež umí uznat pocity i těch nejmenších, nepodmiňovat si dětskou pozornost a poslušnost odměnami a tresty, zastrašováním a znehodnocováním. „Děti dokážou uvolnit stres a zachovat si emocionální rovnováhu pouze tehdy, když cítí, že se mohou vyjadřovat naprosto bezpečně. Potřeba cítit emocionální bezpečí je tedy těsně spojena s potřebou svobodného sebevyjdřování. Dítě se bude cítit bezpečně, když na jeho emocionální projevy odpovídáte laskavě a s úctou a když uvidí, že jste citlivý a ostatní lidé kolem vás se také mohou bezpečně projevovat.“ (Naomi Aldort)

 Jasně vytyčené hranice a pravidla jsou neméně důležité. „Určíme-li jasné hranice, na které se dítě může spolehnout, opře se o ně a má větší svobodu zkoumat a růst. Nemusí bojovat, aby zjistilo, co bude následovat.“ (Naomi Aldort)

V neposlední řadě je otevřenost. Dětem je zapotřebí vysvětlovat dění okolo nich na základě skutečností. Vyhýbavé odpovědi v domnění, že by je dítě nepochopilo nebo je na skutečnost moc malé, vede k budoucím zmatkům a pochybám. Citlivou otevřeností a poskytnutí bezpečného místa je v dětech pěstována důvěra pomáhající k sebevědomí, samostatnosti a emocionální odolnosti. Inspirací pro naše průvodce je již výše citovaná kniha Americké terapeutky a rodinné poradkyně Naomi Aldort Vychováváme dětí a rosteme s nimi.

ALDORT, Naomi. Vychováváme děti a rosteme s nimi. Praha: Práh, 2010. ISBN 978-80-7252-287-3.

Netoxický Zvídálkov

K netoxickému Zvídálkovu nás vedli dva hlavní důvody a to péče o své tělo a tělo dítěte a dále láska a péče o přírodu.

Naše kůže také vstřebává látky, kterými ji ošetřujeme, mnohé látky mají schopnost pronikat přes kůži do našeho oběhu a tkání. U některých látek je dokonce pronikání kůží nebezpečnější, protože zde si s nimi nemohou poradit trávicí enzymy. Žijeme v době jedové a v době plastové. Chronické a civilizační nemoci postihují již obrovské množství lidí v populaci, bez ohledu na věk. V současnosti prudce vzrůstají chronická kožní onemocnění, alergie, atopie a intolerance.“  (Netoxická domácnost)

A netýká se to pouze kosmetiky, kterou si dáváme přímo na tělo, ale například i pracích prostředků a čistících prostředků. A bohužel, když výrobce uvádí, že výrobek je přírodní, neznamená to, že je netoxický. Nemáme v naši legislativě nějakou kontrolu nad označením „přírodní“. Největší pozornost na výběr kosmetiky a drogerie by měli věnovat těhotné, kojící ženy, děti, ale také lidé s narušenou imunitou. (Netoxická domácnost)

Lidem, kteří mají poškozenou imunitu, by mohlo pomoci se zaměřit na zdraví střev. Protože právě ve střevech sídlí zhruba 80 % imunity. „Přílišné vyhýbání se přirozenému světu okolo nás, zabíjení mikrobů na našich tělech i v našich domovech nejrůznějšími antimikrobiálními a antibakteriálními mýdly a drogerií znamená omezení pestrosti i množství mikrobů. Přítomnost relativně nízkého množství mikrobů vede k omezení trénovanosti imunitního systému až jeho onemocnění, které se může projevit třeba nepřiměřenými útoky proti orgánům vlastního těla, jak to vidíme u autoimunitních onemocnění.“(Netoxická domácnost)

Takže nejen, že výběrem kosmetiky můžeme zlepšit stav našich kožních problémů a alergií, ale i výběrem drogerie můžeme zlepšit naší imunitu.

A jak ovlivňuje to, co používáme přírodu? Zbytky kosmetiky a čistících prostředků se dostávají odpadní vodou do prostředí. (Netoxická domácnost) „V mnoha studiích již byly popsány negativní dopady zbytků těchto látek na životní prostředí a volně žijící živočichy. Mezi časté projevy těchto zásahů patří např. snížená plodnost, snížené přežívání mláďat, změněný poměr pohlaví, malformace pohlavních orgánů, změna funkce imunitního systému, vymizení populací.“ (Netoxická domácnost)

Nám tohle vše dává veliký smysl, proto jsme postupně předělali naše domácnosti na netoxické a vytvořili i netoxické prostředí pro další děti právě ve Zvídálkově. Pereme v netoxickém pracím prášku, uklízíme a myjeme nádobí též v netoxických prostředcích. Ale také jsme kladli důraz na výběr pokojových květin, které pomáhají čistit prostředí od toxinů (např. lopatkovec, potos, zelenec a další).

 

Doporučená FB skupina Svět non toxic
https://www.facebook.com/groups/209740806026764/

 

NetoxickaDomacnost.cz. NetoxickaDomacnost.cz [online]. Copyright © 2019 Všechna práva vyhrazena. [cit. 12.12.2019]. Dostupné z: https://www.netoxickadomacnost.cz/Proc-mit-netoxickou-domacnost-b3814.htm