Anička je průvodkyně, zakladatelka spolku Zvídálkov, ale také maminka malého synka. Ten byl tím nejhlavnějším impulzem k založení malé školky, bezpečného místa pro děti předškolního věku s partnerským přístupem. Anička od dětství cítila potřebu pomáhat druhým, ta ji přivedla ke studiu na střední škole Sociálně Správní, kde se mimo jiné seznámila s Verčou. Své několikaleté studium završila magistrou ze Sociální pedagogiky, kde se specializovala na Dramatickou výchovu a Volný čas. Během 14 let nasbírala pestré zkušenosti s dětmi. Počínaje vedoucí na dětských táborech, vedoucí dramatického kroužku na Středisku volného času, asistencí handicapovaným, studijní stáží v Angole (kde předávala své zkušenosti animátorům pracujícím s bezprizorními dětmi), pracovníkem v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, malém úvazku v soukromé školce a konče tím nejdůležitějším mateřstvím.

Mgr. Anna Štěpánková

Anička je průvodkyně, zakladatelka spolku Zvídálkov, ale také maminka malého synka. Ten byl tím nejhlavnějším impulzem k založení malé školky, bezpečného místa pro děti předškolního věku s partnerským přístupem. Anička od dětství cítila potřebu pomáhat druhým, ta ji přivedla ke studiu na střední škole Sociálně Správní, kde se mimo jiné seznámila s Verčou. Své několikaleté studium završila magistrou ze Sociální pedagogiky, kde se specializovala na Dramatickou výchovu a Volný čas. Během 14 let nasbírala pestré zkušenosti s dětmi. Počínaje vedoucí na dětských táborech, vedoucí dramatického kroužku na Středisku volného času, asistencí handicapovaným, studijní stáží v Angole (kde předávala své zkušenosti animátorům pracujícím s bezprizorními dětmi), pracovníkem v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, malém úvazku v soukromé školce a konče tím nejdůležitějším mateřstvím.
Veronika je věčný snílek, který rád utíká mimo realitu všedních dní do přírody, zejména do lesa a hor. Též se báječně odreaguje a to již od útlého dětství při tvoření, patlání a čmárání. Čímž chce děti inspirovat. Za posledních pár let žila mimo ČR v několika státech. Tam se jí v mnohém otevřely oči, naučila se žít ve skromnosti a respektu ke všemu živému i neživému. V Londýně absolvovala v Mezinárodním Institutu Marie Montessori kurz Asistenta pro děti od 3-6 let. Z hlediska lidského vývoje je toto období velmi důležité. Děti v tomto věku nasávají vše kolem sebe jako houby. Je tedy otázkou času, kdy se projeví, co v těchto letech vstřebali. Průvodcovství vidí jako jedno male-velké poslání, kde může být dobrým příkladem pro budoucí generace.

Bc. Veronika Hauser

Veronika je věčný snílek, který rád utíká mimo realitu všedních dní do přírody, zejména do lesa a hor. Též se báječně odreaguje a to již od útlého dětství při tvoření, patlání a čmárání. Čímž chce děti inspirovat. Za posledních pár let žila mimo ČR v několika státech. Tam se jí v mnohém otevřely oči, naučila se žít ve skromnosti a respektu ke všemu živému i neživému. V Londýně absolvovala v Mezinárodním Institutu Marie Montessori kurz Asistenta pro děti od 3-6 let. Z hlediska lidského vývoje je toto období velmi důležité. Děti v tomto věku nasávají vše kolem sebe jako houby. Je tedy otázkou času, kdy se projeví, co v těchto letech vstřebali. Průvodcovství vidí jako jedno male-velké poslání, kde může být dobrým příkladem pro budoucí generace.