Tvoření s malými zvídálky

Zájmový kroužek je určen pro děti, které rádi tvoří od 4 – 7 let. Není nutnost být členem klubu Zvídálkov avšak i při tvoření uplatňujeme partnerský přístup.

Kroužek se koná každou středu od 16:30 – 17:30.

Cena jednotlivého vstupu je 50 KČ.

Provozní řád zájmového kroužku je součástí provozního řádu Klubu Zvídálkov.

Přihlásit se lze do úterý 18:00